Početna / Naša pravila

Tvrtka Bijela jabuka svojim klijentima pruža online usluge podučavanja engleskog jezika uživo. Tvrtka Bijela jabuka, u daljnjem tekstu Tvrtka, bit će angažirana u Ugovoru o vođenju online lekcija engleskog za pojedinačne i korporativne klijente (u daljnjem tekstu – Kupac) kako je opisano na www.thewhiteapple.com

POJMOVI I DEFINICIJE

Definicije se tretiraju u skladu s njihovom prirodom i sadržajem ovog Ugovora. Dolje se nalazi popis ovih definicija:

1.1. Usluge: Online tečajevi jezika putem interneta

1.2. Nastava: Tipična pojedinačna lekcija traje 25 minuta, dvostruka 50 minuta, trostruka 75 minuta. Trajanje nastave ovisi o zahtjevima Kupca

PRIHVATANJE UGOVORA

2.1. Tekst ovog Ugovora je otvorena javna ponuda

2.2. Prihvaćanje od strane Kupca ovog Ugovora znači da je u potpunosti suglasan sa svim uvjetima ovog Ugovora

OPĆE ODREDBE

3.1. Ugovor ne zahtijeva nužno potpis i pečat stranaka uz zadržavanje pune snage i učinka

TEMA

4.1. U skladu s odredbama ovog Ugovora, Društvo se slaže s pružanjem usluga Korisniku u obliku internetskih satova jezika s Kupcem putem interneta i korištenjem različitih platformi Virtualne učionice

4.2. Metodologiju i format online lekcija određuje Društvo, uzimajući u obzir podatke koje je Kupac dao prije i tijekom nastave

PRAVA I OBVEZE STRANAKA

Društvo je dužno:

5.1. Pružati usluge navedene u stavku 4.1. ovog ugovora Kupcu uredno, u skladu s uvjetima ovog Ugovora

5.2. Ne otkrivati ​​povjerljive podatke i podatke koje je dao Kupac u vezi s izvršenjem ovog Ugovora

Društvo ima pravo:

5.3. Za izvršenje ovog Ugovora dovedite potpuno kvalificirane stručnjake u područjima znanja potrebnih za uspješnu provedbu usluga

5.4. Zatražiti od Korisnika potpunu pretplatu za Usluge u skladu s uvjetima ovog Ugovora

5.4.1. Tvrtka zadržava pravo praćenja i video/audio snimanja lekcija u svrhu obuke i marketinga. Ako Kupci ne žele da se takvo snimanje dogodi, trebali bi o tome odmah obavijestiti Društvo putem e -pošte na [e-pošta zaštićena]

Kupac je dužan:

5.5. Plaćati Društvu trošak Usluga na način iu rokovima utvrđenim Uvjetima i odredbama ovog Ugovora

5.6. Pružiti Društvu sve podatke i podatke potrebne za izvršavanje obveza prema ovom Ugovoru

5.7. Ne otkrivati ​​povjerljive podatke i druge podatke koje je Društvo dostavilo u vezi s izvršenjem ovog Ugovora

Kupac ima pravo:

5.8. Zahtijevati od Društva da na vrijeme i s odgovarajućom kvalitetom ispuni svoje obveze prema ovom Ugovoru

5.9. Odbiti poštivanje uvjeta ovog Ugovora u slučaju da Društvo nije započelo izvršavanje obveza prema ovom Ugovoru

USLOVI USLUGA I ODLAGANJE LEKCIJA

6.1. Tvrtka provodi online lekcije u skladu s rasporedom koji potvrđuje Kupac

6.2. Kupac ima pravo ponovno zakazati svoj redoviti individualni sat za neko drugo vrijeme, ali je dužan o tome obavijestiti tvrtku e-poštom 24 sata prije zakazane lekcije. U tom slučaju nastava se smatra odgođenom. Zakašnjeli otkazi za koje je poslano manje od 24 sata unaprijed, naplaćuju se puna naknada za sat.

6.3. Ako se Korisnik nije prijavio na svoju zakazanu lekciju, učitelj će ostati online i sljedećih 10 minuta pokušati kontaktirati Korisnika putem e-pošte ili WhatsAppa. Ako je Kupac još uvijek nedostupan, sat se tada smatra nepojavljivanjem/propuštenim na trošak Kupca.

6.4. Ako u roku od 10 minuta od početka lekcije kupac ne primi poziv od učitelja, mora se odmah obratiti tvrtki na [e-pošta zaštićena]

6.5 Uvjeti i odredbe grupnih klasa:

~ Kako bi otkazao sat, Kupac mora pismeno obavijestiti nastavnika dva dana unaprijed

~ Naknade za grupne tečajeve su nepovratne, ali unaprijed se može iskoristiti za druge grupne tečajeve rezervirane u roku od mjesec dana, uz administrativnu pristojbu od 160.00 GBP ako je ostalo manje od 10 lekcija, i 280.00 GBP za 10+ lekcija.

6.6 Tvrtka nije odgovorna za tehničke poteškoće ili gubitak veze na strani Korisnika.

ZAHTJEVI SUSTAVA

7.1. Sva nastava se izvodi na Zoomu. Korisnici mogu provjeriti zahtjeve sustava Zoom na www.zoom.us

TROŠKOVI I PLAĆANJA

8.1. Troškovi usluga i načini plaćanja objavljeni su online na www.thewhiteapple.com

8.2. Usluge plaćanja prema ovom Ugovoru obavljat će se na temelju pune pretplate iu skladu s ovim Ugovorom, najmanje 2 radna dana prije zakazane nastave za individualnu nastavu, te 3 tjedna za grupnu nastavu.

8.3. Naknade za lekcije mogu varirati ovisno o situaciji na tržištu i objavljene su na web stranici Društva. Društvo ne može promijeniti cijenu kupljenih Usluga za određenog Kupca ako je već prihvatio uvjete ovog Ugovora i napravio upute za plaćanje u skladu s ovim Ugovorom

8.4. Trenutak plaćanja je kada Društvo primi sredstva

8.5. Korisnik je isključivo odgovoran za točnost izvršenih plaćanja

8.6. Bankovne troškove prijenosa sredstava snosi Korisnik

8.7. Naknade za lekcije koje je Kupac već pohađao, prema zapisniku lekcija, neće biti nadoknađene. Kupac ima pravo prekinuti pojedinačne lekcije u bilo kojem trenutku i zatražiti povrat preostalog iznosa unaprijed kontaktiranjem Službe za korisnike tvrtke na [e-pošta zaštićena] (vidi str 9.1.)

OTKAZIVANJA I POVRAT

9.1. Kupac može otkazati svoj individualni (jedan na jedan) tečaj u bilo kojem trenutku. Sredstva za sve neiskorištene lekcije u unaprijed plaćenom tečaju mogu se vratiti na pismeni zahtjev Kupca putem e-pošte [e-pošta zaštićena] u roku od mjesec dana od posljednjeg uzimanja zadnjeg sata, umanjeno za administrativnu naknadu od 60.00 GBP ako je preostalo manje od 20 pojedinačnih sati, i 90.00 GBP za 20+ pojedinačnih lekcija. Povrat se obrađuje u roku od 5 radnih dana, na izvorni način plaćanja za kartice i Paypal transakcije, te putem Paypala ako je izvorno plaćanje izvršeno putem bankovnog prijenosa.

VIŠA SILA

10.1. U slučaju više sile (u tumačenju koje je usvojila praksa Arbitražnog suda Privredne komore) isključujući ili ometajući provedbu ovog cilja Ugovora, stranke neće imati međusobne zahtjeve, a svaka stranka preuzima vlastiti rizik i posljedice ovih okolnosti

SERVIS KORISNIKA I POSTUPAK PRIGOVORA

11.1. Sporovi i nesuglasice koji mogu nastati u vezi s ovim Ugovorom rješavat će se pregovorima između Strana ovog Ugovora. Tvrtka ima za cilj pružiti učinkovitu uslugu svim kupcima i partnerima u Velikoj Britaniji i inozemstvu. Ako niste zadovoljni standardom usluge koju ste dobili od tvrtke, možete se obratiti [e-pošta zaštićena]

11.2. Kako uložiti pritužbu: u vezi sa svojim lekcijama/napredkom u tečaju, razgovarajte sa svojim učiteljem, objasnite svoje brige i razgovarajte o mogućim rješenjima. Ako niste zadovoljni rješenjem ili ako se vaša pritužba odnosi na plaćanja, obratite se [e-pošta zaštićena]. Na sve pritužbe bit će odgovoreno u roku od 3 radna dana.

DISKRIMINACIJA INVALIDITETA

12.1. Nakon što je Kupac identificirao prirodu svoje invalidnosti, Tvrtka je odgovorna pružiti mu razumne prilagodbe kako bi im omogućila uspješan pristup svom izboru.

Nakon početnih konzultacija s upraviteljem tvrtke, u kojima Kupac ima priliku razgovarati o svojim specifičnim potrebama i zahtjevima, stvara se personalizirani plan učenja koji uključuje sve prilagodbe potrebne kako bi se Korisniku omogućilo da osjeća podršku i samopouzdanje u pristupu uslugama Društva i završavaju online tečaj jezika.

Posebne odredbe za korisnike s poteškoćama u učenju mogu uključivati ​​produljenje rokova, rad s klijentom kako bi im se pomoglo u pristupu pomoćnom softveru i/ili povezivanje klijenta s učiteljem koji ima potrebno znanje i svijest o toj poteškoći u učenju, kao i resursa koji su na raspolaganju kako bi se klijentu olakšao napredak i razvoj tečaja. Materijali za tečajeve također mogu biti dizajnirani za prilagođavanje klijentima s poteškoćama u učenju, npr. Softverski proizvodi koji naglas čitaju tekst, za korisnike s oštećenjem vida, promjene u grafici i dizajnu materijala koji odgovaraju potrebama učenika s disleksijom itd.

Uložit će se svi napori i iscrpit će se svi resursi kako bi se osiguralo da svi Kupci imaju poštene i jednake mogućnosti pristupa uslugama Društva, jasno razumijevanje odredbi i uvjeta te da se prema njima postupa na nediskriminirajući način .

UVJET UGOVORA

13.1. Ovaj Ugovor - ponuda stupa na snagu nakon prihvaćanja od strane Kupca i trajat će sve dok stranke ne ispune svoje obveze. Datum prihvaćanja je datum plaćanja od strane Kupca za usluge Društva

13.2. Ovaj Ugovor ostaje na snazi ​​u slučaju promjene detalja stranaka, promjena u njihovim osnivačkim dokumentima, uključujući, ali ne ograničavajući se na promjenu vlasnika.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. godine samo ćemo zakonito koristiti podatke koje prikupljamo o vama. Prikupljamo podatke o vama kako bismo mogli učinkovito obraditi vašu narudžbu i isporučiti vam uslugu.

 

Zahtjevi klijenta za prikupljanje osobnih podataka

Društvo mora poznavati osnovne Osobne podatke Klijenta kako bi im moglo pružiti usluge u skladu s Uvjetima i odredbama Društva. Tvrtka prikuplja podatke samo u trenutku rezervacije tečajeva jezika na mreži uživo, prihvaćajući registraciju klijenata za bilten ili predaju ispita na engleskom jeziku, ako se smatra da je to potrebno, što nije uvjet za pregled web stranice tvrtke.

Dobivaju se samo podaci bitni za gore navedene svrhe, a Klijenti su potpuno upoznati sa svrhom prikupljanja takvih podataka. Klijenti uvijek imaju mogućnost zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka iz naših datoteka putem e -pošte našem službeniku za zaštitu podataka [e-pošta zaštićena]

Podaci koje Društvo treba prikupiti za obradu Demo Obrazac za rezervaciju lekcije uključuje i ograničava se na puno ime, državu/grad, adresu e -pošte, datum rođenja, telefonski broj, razinu engleskog jezika i dostupnost za Demo pouku i budući tečaj.

Društvo također može prikupljati podatke bitne za osiguranje sigurnih mogućnosti plaćanja putem Paypala, ali samo ako je Klijent potvrdio potreban broj lekcija i raspored. Ti su podaci ograničeni na Paypal e -adresu. Paypal e -adresu koristi uprava Društva samo u svrhu fakturiranja Klijenta, te je sigurno pohranjena na tvrdom disku i nije dostupna trećim stranama. Poduzeće ne prikuplja podatke o klijentima ako je plaćanje omogućeno putem sigurnog sustava plaćanja SagePay.

Slanjem svoje e -pošte i imena rezultatima testa plasmana te podnošenjem a Demo Obrazac za rezervaciju lekcije, klijenti se automatski prijavljuju na bilten - ali se mogu isključiti u bilo kojem trenutku. Međutim, svi osobni podaci prikupljeni za potrebe prijave na naš bilten prije 25. svibnja 2018. neće se koristiti ako se klijent nije uključio.

Od klijenta se ne prikupljaju podaci koje bi Društvo moglo prepoznati kao "ranjivu osobu" bez procjene njihove razine razumijevanja. Ako Društvo prepozna da je Klijent „ranjiva osoba”, Poduzeće će poduzeti korake kako bi osiguralo razumijevanje svrhe prikupljanja određenih osobnih podataka i da se ne dijele nepotrebni podaci.

Bilo kakva informacija  prikupljene izravno od bilo koje osobe mlađe od 18 godina, a svi podaci prikupljeni u vezi s takvom osobom bit će napravljeni uz pristanak roditelja/skrbnika. Podaci o  Pojedinac i njegovi roditelji tada su sigurno pohranjeni na korisničkom profilu Klijenta na sigurnom poslužitelju internetske platforme, na tvrdim diskovima tvrtke i na sigurnom poslužitelju e -pošte.

Podaci o učiteljima i direktorima tvrtke prikupljaju se u svrhu zapošljavanja i uključuju životopise kandidata, njihovo ime, podatke za kontakt, kvalifikacije, radno iskustvo i vještine relevantne za posao. Nakon zapošljavanja, jedini drugi osobni podaci prikupljeni od uspješnih kandidata su njihovi bankovni podaci koji se koriste u svrhu plaćanja nastavnicima za poduke koje su održali. Ti se podaci mogu pohraniti na tvrde diskove tvrtke i na siguran poslužitelj e -pošte.

Društvo će pratiti i video/audio zapis snimati lekcije u svrhu obuke i praćenja. Ako Klijenti ne žele snimanje, trebaju o tome odmah obavijestiti Društvo putem e -pošte na [e-pošta zaštićena]

Tvrtka se ne bavi oglašavanjem trećih strana.

 

Kako Društvo čuva podatke

Društvo se obvezuje osigurati sigurnost podataka Klijenata. Kako bi se spriječio neovlašteni pristup ili otkrivanje podataka, Društvo je uspostavilo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke za zaštitu i zaštitu podataka koje Društvo prikuplja putem interneta.

 

Gdje Društvo čuva podatke

Obrazac za rezervaciju koji sadrži podatke o osobnim podacima klijenta prima se elektronički izravno na zaštićeni poslužitelj e -pošte i pohranjuje na siguran tvrdi disk tvrtke.

Osobni podaci klijenta dijele se između Društva i nastavnika Društva i upravljačkog tima putem sigurne usluge e -pošte, a svo osoblje ima odgovarajuću obuku i svijest o postupcima kako bi se osobni podaci zaštitili.

Nijedna informacija u vezi s Osobnim podacima ne dijeli se s trećim stranama, bez prethodnog pismenog pristanka Klijenta.

Osobni podaci klijenata, poput punog imena, adrese e -pošte, lokacije, dostupnosti, razine engleskog jezika, izvješća o napretku, izvješća o lekcijama i rezultata ispitivanja položaja, mogu biti  pohranjene na korisničkom profilu Klijenta na internetskoj platformi  siguran poslužitelj, na tvrdom disku tvrtke i na sigurnom poslužitelju e -pošte.

Podaci o učiteljima i direktorima Društva pohranjeni su na siguran način  na njihovom korisničkom profilu na sigurnom poslužitelju internetske platforme, na čvrstim diskovima tvrtke i poslužitelju e -pošte.

 

Koliko dugo tvrtka čuva podatke

Tvrtka je  prema britanskom poreznom zakonu potrebno je čuvati osnovne osobne podatke klijenta (ime klijenta, adresu e -pošte i pojedinosti o razini i napredovanju engleskog jezika), kao i podatke o nastavnicima (ime, adresa, adresa e -pošte, broj telefona, prethodna povijest zaposlenja i obrazovanje) najmanje 6 godina nakon čega će biti uništena. Podaci o klijentu koje Društvo koristi nakon 25. svibnja 2018. u marketinške svrhe čuvat će se sve dok nas Klijent ne obavijesti da više ne želi primati te podatke i ne isključi primanje biltena ili e -pošte [e-pošta zaštićena]

 

Što  Društvo bi također htjelo postupiti s podacima

Tvrtka zahtijeva osobne podatke Klijenata kako bi razumjela potrebe Klijenta i pružila Klijentima bolju uslugu, a posebno iz sljedećih razloga:

  • održavanje unutarnjeg rekord
  • Društvo može koristiti informacije za poboljšanje svojih proizvoda i usluga
  • Društvo može povremeno slati promotivne e -poruke o novim proizvodima, posebnim ponudama ili drugim informacijama za koje smatra da će Klijentima biti interesantne pomoću adrese e -pošte koju su klijenti dali
  • Povremeno, Društvo također može koristiti podatke klijenata kako bi ih kontaktiralo u svrhu istraživanja tržišta. Društvo ih može kontaktirati samo putem e -pošte
  • Društvo može koristiti podatke za prilagodbu web stranice u skladu s interesima Klijenata

Ako Klijent nije zadovoljan što se Klijentovi podaci koriste za bilo što od gore navedenog, trebao bi se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka at [e-pošta zaštićena]

 

Kako tvrtka koristi kolačiće:

Kolačić je mala datoteka koja traži dopuštenje za postavljanje na tvrdi disk računala Klijenta. Kad se klijent složi, datoteka se dodaje, a kolačić pomaže analizirati promet web stranice ili daje do znanja klijentima kada posjete određenu web lokaciju. Kolačići omogućuju aplikacijama tvrtke da odgovore na klijenta kao pojedinca. Aplikacija Društva može prilagoditi svoje poslovanje potrebama, željama i nesviđanjima Klijenta prikupljanjem i pamćenjem informacija o željama Klijenata.

Društvo koristi kolačiće zapisnika prometa kako bi identificiralo koje se stranice koriste. To pomaže analizirati podatke o posjećenosti stranica tvrtke i poboljšati web stranicu tvrtke kako bi ih prilagodili potrebama kupaca. Društvo koristi ove podatke samo za potrebe statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.

Sveukupno, kolačići pomažu tvrtki da klijentima pruži bolju web stranicu, nadgledajući stranice koje klijenti smatraju korisnima. Kolačić ni na koji način ne daje Društvu pristup računalu Klijenata ili bilo kojim podacima o njima, osim podacima koje odluče podijeliti.

Klijenti mogu odlučiti prihvatiti ili odbiti kolačiće. Većina preglednika web stranica automatski prihvaća kolačiće, ali klijenti obično mogu promijeniti postavke preglednika tako da odbijaju kolačiće ako to žele. To ih može spriječiti da u potpunosti iskoriste web stranicu.

Tvrtka koristi Google Analytics za analizu korištenja naše web stranice. Google Analytics generira statističke i druge podatke o upotrebi web stranice pomoću kolačića koji se pohranjuju na računalima korisnika. Prikupljeni podaci koji se odnose na našu web stranicu koriste se za izradu izvješća o upotrebi web stranice. Google će pohraniti te podatke. Googleova pravila o privatnosti dostupna su na https://www.google.com/privacypolicy.html

 

Linkovi na druge web stranice

Web stranica Društva može sadržavati veze koje klijentima omogućuju jednostavan posjet drugim web stranicama od interesa. Međutim, nakon što Klijent iskoristi ove veze za napuštanje web stranice Društva, treba imati na umu da Društvo nema nikakvu kontrolu nad tom drugom web stranicom. Stoga, Društvo ne može biti odgovorno za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka koje Klijenti pružaju prilikom posjete takvim web stranicama, a takve stranice nisu uređene ovom izjavom o privatnosti. Klijenti trebaju biti oprezni i pogledati izjavu o privatnosti koja se primjenjuje na dotičnu web stranicu.

 

Kontrola osobnih podataka klijenta

Klijenti mogu odlučiti ograničiti prikupljanje ili korištenje svojih osobnih podataka na sljedeći način:

Ako su prethodno pristali da Društvo koristi njihove osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, mogu se u bilo kojem trenutku predomisliti slanjem e -pošte našem službeniku za zaštitu podataka [e-pošta zaštićena]

Društvo neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati ​​osobne podatke Klijenata trećim stranama osim ako za to ima pisano dopuštenje Klijenata ili to zahtijeva zakon.

 

Prava klijenta

Ako u bilo kojem trenutku Klijent vjeruje da su informacije koje Društvo obrađuje o Klijentu netočne, Klijent  može zatražiti da vidi ove podatke pa čak i da ih ispravi ili izbriše kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka [e-pošta zaštićena].

Ako Klijent želi uložiti prigovor na način na koji je Društvo postupilo s osobnim podacima Klijenta, Klijent se može obratiti našem službeniku za zaštitu podataka koji će istražiti stvar.

Ako Klijent nije zadovoljan našim odgovorom ili smatra da Društvo obrađuje Klijentove osobne podatke u skladu sa zakonom, Klijent se može žaliti Uredu povjerenika za informacije (ICO).

 

Što se događa kada Klijent pristane na Uvjete i odredbe tvrtke

Slažući se s Uvjetima i odredbama Društva, Klijenti daju pristanak da budu kontaktirani putem e -pošte ili telefona u vezi usluga za koje su se prijavili, kao i drugih proizvoda za koje Društvo smatra da bi mogli biti od interesa za Klijenta.

Klijenti se uvijek mogu odjaviti i zatražiti uklanjanje svojih podataka za kontakt iz baze podataka tvrtke, pismenim putem [e-pošta zaštićena]

 

Promjene ovim Pravilima o privatnosti

Tvrtka ima diskrecijsko pravo ažurirati ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku. Društvo potiče klijente da često provjeravaju Pravila privatnosti radi bilo kakvih promjena kako bi bili informirani o tome kako Društvo pomaže u zaštiti osobnih podataka koje prikuplja. Klijent prihvaća i slaže se da je odgovornost Klijenta da povremeno pregleda ovu Politiku privatnosti i postane svjestan izmjena.

Naša Izjava

Ova politika osiguranja kvalitete ocrtava naše uvjerenje i predanost osiguravanju stalnog poboljšanja kvalitete sastavnim dijelom naše organizacije:

 

- Težit ćemo stalnom poboljšanju kvalitete svih aspekata našeg rada u sklopu naše odlučnosti da pomognemo učenicima u postizanju najviših mogućih standarda

-Svrha politike osiguranja kvalitete je osigurati takvo kontinuirano poboljšanje kroz proces samovrednovanja i akcijskog planiranja

- Politika osiguranja kvalitete i povezani postupci uključivat će sve zaposlenike i suradničke partnere. Upravljanje procesom odvijat će se kroz postojeću organizacijsku strukturu. Menadžeri će pokrenuti postupke, uporediti i dogovoriti izvješća o samoocjenjivanju i akcijske planove

-Postupci osiguranja kvalitete bit će utemeljeni u procesu redovite samoevaluacije, uz povratnu informaciju učitelja i klijenta

- Gdje god je prikladno, postupci će promicati utvrđivanje standarda kvalitete i pokazatelja učinka prema kojima se performanse mogu mjeriti, ocjenjivati ​​i poboljšavati, na primjer OFSTED

 

Odgovornost za provedbu

- Za provedbu politike osiguranja kvalitete odgovorno je svo osoblje (rukovoditelji, učitelji)

- Odgovornost je izvršnog direktora osigurati godišnji pregled politike

- Odgovornost je svih da se pozitivno uključe u taj pregled i osiguraju provedbu

 

Usredotočite se na osiguranje kvalitete

OBLIKOVANJE PREDMETA

- Poticati stalno poboljšanje kvalitete svih programa poučavanja i učenja, čineći učenje ugodnom aktivnošću, a time povećavajući zadržavanje učenika i postizanje individualnih ciljeva učenja

- Osigurati stroge, standardizirane i dosljedne postupke ocjenjivanja

-Pratiti i vrednovati postupak savjetovanja, poučavanja i pratiti napredak učenika kroz njihovo vrijeme

- Kako bi se osiguralo da se materijali tečaja, uključujući planirane ishode učenja, redovito pregledavaju, ažuriraju i poboljšavaju pomoću povratnih informacija učenika i nastavnika, kao i da su nabavljeni od profesionalnih i uglednih izdavača EFL -a

 

NASTAVNICI

- Da provjerite jesu li svi učitelji obučeni za EFL i uvjerite se da su izvorni govornici britanskog jezika

- Praćenje i vrednovanje uspješnosti i razvojnih potreba učitelja redovitim internim opažanjima

- Pratiti i vrednovati učinkovitost osposobljavanja i usavršavanja u skladu sa zahtjevima učenika i strateškim ciljevima Škole

 

NAUČITELJI

- Svi učenici na uvođenju bit će upoznati sa standardima kvalitete 

- Sve povratne informacije učenika će se analizirati i postupati

- Svi dosjei učenika kontinuirano će se i rigorozno ocjenjivati ​​na kvalitetu

 

POSTUPAK

- Proces kontrole kvalitete zahtijeva da se svo osoblje redovito sastaje kako bi pregledalo svoj rad, postavilo standarde i pratilo percepcije i postignuća učenika.

- Kontrola kvalitete provodit će se prema dogovorenim kriterijima koji će uključivati ​​pokazatelje uspješnosti

- Pregled će biti podržan analizom stavova i percepcije učenika, učitelja i partnera, prikupljenim putem upitnika, te preglednim sastancima

 

Ishod ovih procesa pružit će informacije:

  • Obavijestiti proces samoocjenjivanja i planiranja razvoja Internetske škole engleskog jezika
  • Akcijskom planu za poboljšanje
  • Istaknuti pitanja koja treba razmotriti

 

Povratne informacije o radnjama proizašlim iz ovog procesa pregleda kvalitete bit će dostavljene cijelom osoblju putem redovnih timskih i/ili pojedinačnih sastanaka.