Etusivu / Käytännöt

The White Apple Company tarjoaa asiakkailleen suoria online-englanninkielisiä tutorointipalveluita. White Apple Company, jota jäljempänä kutsutaan yhtiöksi, tekee sopimuksen englannin online-tuntien pitämisestä yksityis- ja yritysasiakkaille (jäljempänä - Asiakas) www.thewhiteapple.com -sivustolla kuvatulla tavalla.

TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Määritelmiä käsitellään niiden luonteen ja tämän sopimuksen sisällön mukaan. Alla on luettelo näistä määritelmistä:

1.1. Palvelut: Verkkokielikurssit Internetin kautta

1.2. Oppitunnit: Tyypillisen yksittäisen oppitunnin kesto on 25 minuuttia, tuplatunti 50 minuuttia, kolminkertainen oppitunti 75 minuuttia. Oppitunnin kesto määräytyy asiakkaan toiveiden mukaan

SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

2.1. Tämän sopimuksen teksti on avoin julkinen tarjous

2.2. Tämän sopimuksen hyväksyminen asiakkaan toimesta tarkoittaa, että hän on täysin hyväksynyt kaikki tämän sopimuksen ehdot

YLEISET SÄÄNNÖKSET

3.1. Sopimus ei välttämättä edellytä osapuolten allekirjoitusta ja leimaa, mutta samalla säilyy täysi voimassa

AIHEALUE

4.1. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Yritys sitoutuu tarjoamaan Asiakkaalle palveluita online-kielituntien muodossa Asiakkaan kanssa Internetin kautta ja käyttämällä erilaisia ​​Virtual Classroom -alustoja.

4.2. Verkkotuntien menetelmän ja muodon määrittelee Yritys, ottaen huomioon Asiakkaan ennen oppituntien aikana ja niiden aikana antamat tiedot

OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOITTEET

Yhtiö on velvollinen:

5.1. Tarjoa kohdassa 4.1 määriteltyjä palveluja. tämän sopimuksen asiakkaalle asianmukaisesti, tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti

5.2. Ei paljasta luottamuksellisia tietoja ja tietoja, jotka Asiakkaan on antanut tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä

Yhtiöllä on oikeus:

5.3. Ota tämän sopimuksen täytäntöönpanoon mukaan täysin päteviä ammattilaisia ​​niillä tietoalueilla, joita tarvitaan palvelujen onnistuneeseen toteuttamiseen

5.4. Vaadi Asiakkaalta täysi ennakkomaksu Palveluista tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti

5.4.1. Yritys pidättää oikeuden seurata ja video-/äänitallentaa oppitunteja koulutus- ja markkinointitarkoituksiin. Mikäli asiakkaat eivät halua, että tällaista tallennusta tapahtuu, hänen tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle välittömästi sähköpostitse osoitteeseen [sähköposti suojattu]

Asiakas on velvollinen:

5.5. Maksamaan yritykselle Palvelujen kustannukset tämän sopimuksen ehtojen mukaisella tavalla ja määräajoin

5.6. Antaa Yhtiölle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittamiseksi

5.7. Ei paljasta luottamuksellisia tietoja ja muita yhtiön tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä toimittamia tietoja

Asiakkaalla on oikeus:

5.8. Vaadi Yhtiötä täyttämään tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa ajallaan ja laadukkaasti

5.9. Kieltäytyä noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja, jos Yhtiö ei ole aloittanut tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä

PALVELUEHDOT JA OPPIEN SIIRTYMINEN

6.1. Yritys järjestää verkkotunteja Asiakkaan vahvistaman aikataulun mukaisesti

6.2. Asiakkaalla on oikeus siirtää säännöllinen henkilökohtainen tuntinsa toiseen aikaan, mutta hänen on ilmoitettava siitä yritykselle sähköpostitse 24 tuntia ennen sovittua oppituntia. Tässä tapauksessa oppitunti katsotaan siirretyksi. Myöhäisistä peruutuksista alle 24 tuntia ennen varoitusta veloitetaan täysi tuntimaksu.

6.3. Jos Asiakas ei kirjautunut sisään sovitulle tunnille, opettaja pysyy verkossa ja yrittää seuraavan 10 minuutin ajan ottaa yhteyttä asiakkaaseen sähköpostitse tai WhatsAppilla. Jos Asiakas ei edelleenkään ole tavoitettavissa, oppitunti katsotaan silloin poissaolevaksi/jääneeksi asiakkaan kustannuksella.

6.4 Mikäli Asiakas ei saa puhelua opettajalta 10 minuutin kuluessa oppitunnin alkamisesta, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä yritykseen p. [sähköposti suojattu]

6.5 Ryhmätuntien säännöt ja ehdot:

~ Tunnin peruuttamisesta Asiakkaan tulee ilmoittaa opettajalle kahden päivän varoitusajalla kirjallisesti

~ Ryhmäkurssimaksuja ei palauteta, mutta ennakkomaksun voi käyttää muihin ryhmäkursseihin, jotka on varattu kuukauden sisällä. Hallintomaksu on 160.00 GBP, jos oppitunteja on jäljellä alle 10, ja 280.00 GBP yli 10 oppitunnista.

6.6 Yritys ei ole vastuussa teknisistä ongelmista tai yhteyden katkeamisesta asiakkaan puolelta.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

7.1. Kaikki tunnit pidetään Zoomissa. Asiakkaat voivat tarkistaa Zoom-järjestelmävaatimukset osoitteesta www.zoom.us

KUSTANNUKSET JA MAKSUT

8.1. Palveluiden hinnat ja maksutavat julkaistaan ​​verkossa osoitteessa www.thewhiteapple.com

8.2. Tämän sopimuksen mukaiset maksupalvelut on suoritettava täyden ennakkomaksun perusteella ja tämän sopimuksen mukaisesti vähintään 2 työpäivää ennen sovittua oppituntia henkilökohtaisten oppituntien osalta ja 3 viikkoa ryhmätuntien osalta.

8.3 Tuntimaksut voivat vaihdella markkinatilanteen mukaan ja ne julkaistaan ​​Yhtiön verkkosivuilla. Yritys ei voi muuttaa ostettujen Palvelujen hintaa tietylle asiakkaalle, jos asiakas on jo hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja antanut tämän sopimuksen mukaisen maksuohjeen

8.4 Maksuhetki on silloin, kun yhtiö vastaanottaa varat

8.5 Asiakas on yksin vastuussa suoritettujen maksujen oikeellisuudesta

8.6. Varainsiirron pankkikulut maksaa Asiakas

8.7 Asiakkaan jo ottamien tuntien maksuja tuntipäiväkirjan mukaan ei palauteta. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää yksittäiset oppitunnit milloin tahansa ja pyytää jäljellä olevan ennakkomaksun palautusta ottamalla yhteyttä Yhtiön asiakaspalveluun p. [sähköposti suojattu] (katso s. 9.1.)

PERUUTUKSET JA HYVITYKSET

9.1. Asiakas voi peruuttaa henkilökohtaisen (henkilökohtaisen) kurssinsa milloin tahansa. Ennakkoon maksetun kurssin käyttämättä jääneiden oppituntien varat voidaan palauttaa Asiakkaan sähköpostitse lähetetystä kirjallisesta pyynnöstä. [sähköposti suojattu] kuukauden sisällä viimeisestä oppitunnista, vähennettynä hallintomaksulla 60.00 GBP, jos jäljellä on alle 20 yksittäistä oppituntia, ja GBP 90.00 20+ yksittäisestä oppitunnista. Hyvitykset käsitellään 5 työpäivän sisällä alkuperäiseen maksutapaan korttien ja Paypal-tapahtumien osalta sekä Paypalin kautta, jos alkuperäinen maksu suoritettiin pankkisiirrolla.

Force majeure

10.1. Mikäli ylivoimainen este (kauppakamarin välimiesoikeuden käytännön hyväksymän tulkinnan mukaan) sulkee pois tai estää tämän sopimuksen tavoitteen toteuttamisen, osapuolilla ei ole keskinäisiä vaatimuksia, ja kumpikin osapuoli ottaa oman riskinsä. ja näiden olosuhteiden seuraukset

ASIAKASPALVELU JA VALITUSMENETTELY

11.1. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyneet erimielisyydet ja erimielisyydet ratkaistaan ​​tämän sopimuksen osapuolten välisillä neuvotteluilla. Yhtiön tavoitteena on tarjota tehokasta palvelua kaikille asiakkaille ja kumppaneille Isossa-Britanniassa ja ulkomailla. Jos olet tyytymätön yritykseltä saamaasi palvelutasoon, voit ottaa yhteyttä [sähköposti suojattu]

11.2. Kuinka tehdä valitus: puhu opettajasi kanssa oppitunneistasi/kurssin edistymisestä, selitä huolenaiheesi ja keskustele mahdollisista ratkaisuista. Jos et ole tyytyväinen ratkaisuun tai jos valituksesi liittyy maksuihin, ota yhteyttä [sähköposti suojattu]. Kaikkiin valituksiin vastataan 3 työpäivän kuluessa.

VAMMAN SYRJINTÄ

12.1. Kun Asiakas on tunnistanut vammansa luonteen, Yhtiö on velvollinen tarjoamaan hänelle kohtuulliset mukautukset, jotta hän pääsee menestyksekkäästi valitsemaansa kurssiin.

Yrityksen johtajan kanssa käydyn alustavan neuvottelun jälkeen, jossa asiakkaalla on mahdollisuus keskustella erityisistä tarpeistaan ​​ja vaatimuksistaan, luodaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka sisältää kaikki tarvittavat muutokset, jotta asiakas tuntee olevansa tuettu ja luottavainen päästäkseen yhtiön palveluihin ja suorittamassa verkkokielikurssinsa.

Oppimisvammaisia ​​asiakkaita koskevat erityismääräykset voivat sisältää määräaikojen pidentämisen, asiakkaan kanssa työskentelemisen auttaakseen heitä pääsemään käsiksi apuohjelmiin ja/tai sovittamaan asiakkaan kanssa opettajan, jolla on tarvittavat tiedot ja tietoisuus kyseisestä erityisen oppimisvaikeudesta, sekä käytettävissä olevista resursseista helpottamaan Asiakkaan etenemistä ja kehittymistä kurssilla. Kurssimateriaaleja voidaan myös suunnitella sopimaan oppimisvaikeuksista kärsiville asiakkaille, esim. tekstiä ääneen lukevat ohjelmistotuotteet, näkövammaisille asiakkaille, materiaalien grafiikan ja suunnittelun muutoksia lukihäiriöisten opiskelijoiden tarpeisiin jne.

Yritys tekee kaikki ponnistelut ja käyttää kaikki resurssit varmistaakseen, että kaikilla Asiakkailla on oikeudenmukaiset ja tasavertaiset mahdollisuudet päästä yhtiön palveluihin, että he ymmärtävät selkeästi ehdot ja että heitä kohdellaan syrjimättömällä tavalla. .

SOPIMUKSEN EHDOT

13.1. Tämä sopimus – tarjous tulee voimaan, kun asiakas hyväksyy sen ja jatkuu, kunnes osapuolet täyttävät velvoitteensa. Hyväksymispäivä on päivä, jolloin Asiakas on maksanut Yhtiön Palveluista

13.2. Tämä sopimus on voimassa osapuolten tietojen muuttuessa tai niiden perustamisasiakirjoissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, omistajan vaihtuessa.

Vuoden 1998 tietosuojalain mukaisesti käytämme vain sinusta keräämiämme tietoja laillisesti. Keräämme sinusta tietoja voidaksemme käsitellä tilauksesi tehokkaasti ja toimittaaksemme palvelun sinulle.

 

Asiakkaan henkilötietojen keräämisvaatimukset

Yrityksen tulee tuntea Asiakkaan perushenkilötiedot voidakseen tarjota hänelle Yhtiön ehtojen mukaisia ​​palveluita. Yritys kerää tietoja vain suoria online-kielikursseja varattaessa, hyväksyen Asiakkaiden ilmoittautumisen uutiskirjeeseen tai englanninkielisten sijoitustestien lähettämiseen, kun se katsotaan "tarpeelliseksi", mikä ei ole vaatimus Yhtiön verkkosivuston tarkastelemiseksi.

Hankitaan vain edellä mainittuihin tarkoituksiin olennaiset tiedot, ja asiakkaat ovat täysin tietoisia tällaisten tietojen keräämisen tarkoituksesta. Asiakkailla on aina mahdollisuus pyytää henkilötietojensa poistamista tiedostoistamme lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme [sähköposti suojattu]

Tiedot, jotka Yrityksen on kerättävä käsittelyä varten Demo Oppitunnin varauslomake sisältää koko nimen, maan/kaupungin, sähköpostiosoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron, englannin kielen tason ja saatavuuden ja rajoittuu näihin Demo oppitunti ja tuleva kurssi.

Yritys voi myös kerätä Paypalin kautta maksumahdollisuuksien turvaamisen kannalta olennaisia ​​tietoja, mutta vain, kun Asiakas on vahvistanut vaaditun määrän oppitunteja ja aikatauluja. Nämä tiedot on rajoitettu Paypal-sähköpostiosoitteeseen. Paypal-sähköpostiosoitetta käyttää vain Yrityksen johto Asiakkaan laskutustarkoituksiin, ja se on turvallisesti tallennettu kiintolevylle, eikä se ole kolmansien osapuolten käytettävissä. Yritys ei kerää Asiakkaan tietoja, jos maksu suoritetaan turvallisen SagePay-verkkomaksujärjestelmän kautta.

Lähettämällä sähköpostiosoitteensa ja nimensä sijoitustestin tuloksiin ja lähettämällä a Demo Oppituntien varauslomake, asiakkaat ilmoittautuvat automaattisesti uutiskirjeen tilaajaksi – mutta voivat kieltäytyä tilauksesta milloin tahansa. Ennen 25. toukokuuta 2018 uutiskirjeemme tilaamista varten kerättyjä henkilötietoja ei kuitenkaan käytetä, ellei asiakas ole ilmoittautunut.

Asiakkaalta ei kerätä tietoja, jotka Yritys voi pitää "haavoittuvassa asemassa" arvioimatta heidän ymmärryksen tasoaan. Mikäli Yritys havaitsee, että asiakas saattaa olla "haavoittuvainen henkilö", Yritys ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että tiettyjen henkilötietojen keräämisen tarkoitus ymmärretään ja ettei tarpeettomia tietoja jaeta.

Mitään informaatiota  kerätään suoraan kaikilta alle 18-vuotiailta henkilöiltä, ​​ja kaikki tällaista henkilöä koskevat tiedot kerätään vanhemman/huoltajan suostumuksella. Tietoja koskien  henkilö ja hänen vanhempansa tallennetaan sitten turvallisesti Asiakkaan käyttäjäprofiiliin verkkoalustan suojatulla palvelimella, Yrityksen kiintolevyille ja suojatulle sähköpostipalvelimelle.

Tietoja yhtiön opettajista ja johtajista kerätään rekrytointia varten ja ne sisältävät hakijoiden CV:t, nimet, yhteystiedot, pätevyyden, työkokemuksen ja työhön liittyvät taidot. Rekrytoinnin jälkeen ainoat muut menestyneiltä hakijoilta kerätyt henkilötiedot ovat heidän pankkitietonsa, joita käytetään opettajien maksamiseen heidän pitämistään oppitunneista. Nämä tiedot voidaan tallentaa Yrityksen kovalevyille ja suojatulle sähköpostipalvelimelle.

Yhtiö seuraa ja tallentaa video-/äänitunnit koulutus- ja seurantatarkoituksiin. Mikäli Asiakkaat eivät halua tallennuksen tapahtuvan, heidän tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle välittömästi sähköpostitse osoitteeseen [sähköposti suojattu]

Yhtiö ei harjoita kolmannen osapuolen mainontaa.

 

Miten yritys säilyttää tiedot turvassa

Yhtiö on sitoutunut varmistamaan, että Asiakkaiden tiedot ovat turvassa. Luvattoman pääsyn tai paljastamisen estämiseksi Yhtiö on ottanut käyttöön sopivat fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset menettelyt turvatakseen ja turvatakseen Yhtiön verkossa keräämien tietojen.

 

Missä yritys säilyttää tiedot

Varauslomake, joka sisältää Asiakkaan henkilötiedot, vastaanotetaan sähköisesti suoraan suojatulle sähköpostipalvelimelle ja tallennetaan Yhtiön suojatulle kovalevylle.

Asiakkaan henkilötiedot jaetaan Yhtiön ja Yhtiön opettajien ja johtoryhmän välillä suojatun sähköpostipalvelun kautta ja koko henkilöstöllä on riittävä koulutus ja tieto menettelytavoista henkilötietojen turvaamiseksi.

Mitään henkilötietoja koskevia tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Asiakkaiden henkilötiedot, kuten koko nimi, sähköpostiosoite, sijainti, saatavuus, englannin kielen taso, edistymisraportit, oppituntiraportit ja sijoitustestien tulokset  tallennetaan Asiakkaiden käyttäjäprofiiliin online-alustalla  suojatulla palvelimella, yrityksen kiintolevyillä ja suojatulla sähköpostipalvelimella.

Yhtiön opettajia ja johtajia koskevat tiedot säilytetään turvallisesti  käyttäjäprofiilissaan verkkoalustan suojatulla palvelimella, Yhtiön kiintolevyillä ja suojatulla sähköpostipalvelimella.

 

Kuinka kauan yritys säilyttää tietoja

Yhtiö on  Yhdistyneen kuningaskunnan verolainsäädännön mukaan on säilytettävä Asiakkaan perushenkilötiedot (asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja tiedot englannin tasosta ja etenemisestä) sekä tiedot opettajista (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, aiempi työhistoria ja koulutus) vähintään 6 vuoden ajan, jonka jälkeen se tuhotaan. Yrityksen markkinointitarkoituksiin 25 jälkeen käyttämiä asiakastietoja säilytetään, kunnes Asiakas ilmoittaa meille, ettei hän enää halua vastaanottaa näitä tietoja ja kieltäytyy vastaanottamasta uutiskirjeitä tai sähköpostiviestejä. [sähköposti suojattu]

 

Mitä  Yhtiö haluaa myös tehdä tietoja

Yhtiö vaatii Asiakkaiden henkilötietoja ymmärtääkseen Asiakkaan tarpeita ja tarjotakseen Asiakkaille parempaa palvelua erityisesti seuraavista syistä:

  • Sisäinen kirjanpito
  • Yritys voi käyttää tietoja parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan
  • Yritys voi ajoittain lähettää myynninedistämissähköposteja uusista tuotteista, erikoistarjouksista tai muista tiedoista, jotka Yhtiö uskoo asiakkaita kiinnostavan, käyttämällä asiakkaiden ilmoittamaa sähköpostiosoitetta.
  • Ajoittain Yritys voi myös käyttää Asiakkaiden tietoja ottaakseen heihin yhteyttä markkinatutkimustarkoituksiin. Yritys voi ottaa heihin yhteyttä vain sähköpostitse
  • Yritys voi käyttää tietoja räätälöidäkseen verkkosivustoa Asiakkaiden etujen mukaan

Jos asiakas ei ole tyytyväinen siihen, että asiakkaiden tietoja käytetään johonkin yllä olevasta, hänen tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme at [sähköposti suojattu]

 

Miten yritys käyttää evästeitä:

Eväste on pieni tiedosto, joka pyytää lupaa sijoittaa sen asiakkaan tietokoneen kiintolevylle. Kun asiakas hyväksyy, tiedosto lisätään ja eväste auttaa analysoimaan verkkosivuston liikennettä tai ilmoittaa asiakkaille, kun he vierailevat tietyllä sivustolla. Evästeiden avulla Yrityksen sovellukset voivat vastata Asiakkaalle yksilönä. Yrityssovellus voi räätälöidä toimintansa asiakkaan tarpeiden, mieltymysten ja inhoajien mukaan keräämällä ja muistamalla tietoja asiakkaiden mieltymyksistä.

Yritys käyttää liikennelokievästeitä tunnistaakseen, mitä sivuja käytetään. Tämä auttaa analysoimaan tietoja Yrityksen sivuliikenteestä ja parantamaan Yrityksen verkkosivustoa, jotta se voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yhtiö käyttää näitä tietoja vain tilastollisiin analyysitarkoituksiin, minkä jälkeen tiedot poistetaan järjestelmästä.

Kaiken kaikkiaan evästeet auttavat yritystä tarjoamaan asiakkaille paremman verkkosivuston seuraamalla, mitä sivuja Asiakkaat pitävät hyödyllisinä. Eväste ei millään tavalla anna yritykselle pääsyä Asiakkaiden tietokoneeseen tai mihinkään muuhun heihin liittyvään tietoon, paitsi niihin tietoihin, jotka he päättävät jakaa.

Asiakkaat voivat hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkosivustojen selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta asiakkaat voivat yleensä muuttaa selaimensa asetuksia niin, että ne eivät halua evästeitä. Tämä saattaa estää heitä hyödyntämästä verkkosivustoa täysimääräisesti.

Yritys käyttää Google Analyticsia analysoidakseen verkkosivustomme käyttöä. Google Analytics tuottaa tilasto- ja muuta tietoa verkkosivuston käytöstä evästeiden avulla, jotka tallennetaan käyttäjien tietokoneille. Sivustoamme koskevia tietoja käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien luomiseen. Google tallentaa nämä tiedot. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.google.com/privacypolicy.html

 

Linkkejä muille sivuille

Yhtiön verkkosivuilla voi olla linkkejä, joiden avulla Asiakkaat voivat vierailla helposti muilla kiinnostavilla verkkosivuilla. Kuitenkin, kun asiakas on käyttänyt näitä linkkejä poistuakseen Yhtiön verkkosivustolta, hänen tulee huomioida, että Yhtiö ei voi hallita kyseistä toista verkkosivustoa. Siksi Yritys ei voi olla vastuussa niiden tietojen suojaamisesta ja yksityisyydestä, joita Asiakkaat antavat vieraillessaan tällaisilla sivustoilla, eivätkä nämä sivustot ole tämän tietosuojaselosteen alaisia. Asiakkaiden tulee noudattaa varovaisuutta ja tutustua kyseiseen verkkosivustoon sovellettavaan tietosuojaselosteeseen.

 

Asiakkaan henkilötietojen hallinta

Asiakkaat voivat päättää rajoittaa henkilötietojensa keräämistä tai käyttöä seuraavalla tavalla:

Jos he ovat aiemmin suostuneet siihen, että yhtiö käyttää henkilötietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat muuttaa mieltään milloin tahansa lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme. [sähköposti suojattu]

Yritys ei myy, jaa tai vuokraa Asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei sillä ole Asiakkaiden kirjallista lupaa tai lain mukaan se ei ole niin velvoitettu.

 

Asiakkaan oikeudet

Jos Asiakas jossain vaiheessa uskoo, että yrityksen Asiakkaasta käsittelemät tiedot ovat virheellisiä, Asiakas  voi pyytää saada nähdä nämä tiedot ja jopa korjata tai poistaa ne ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme [sähköposti suojattu].

Mikäli Asiakas haluaa tehdä valituksen siitä, miten Yhtiö on käsitellyt Asiakkaan henkilötietoja, Asiakas voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme kuka asiaa tutkii.

Jos Asiakas ei ole tyytyväinen vastaukseemme tai uskoo, että Yritys käsittelee Asiakkaan henkilötietoja lain vastaisesti, Asiakas voi valittaa tietovaltuutetun toimistolle (ICO).

 

Mitä tapahtuu, kun Asiakas hyväksyy Yrityksen ehdot

Hyväksymällä Yrityksen ehdot asiakkaat antavat suostumuksensa siihen, että heihin otetaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse koskien palveluita, joihin he ovat rekisteröityneet, ja myös muista tuotteista, jotka Yhtiön mielestä voivat kiinnostaa Asiakasta.

Asiakkaat voivat aina kieltäytyä ja pyytää yhteystietonsa poistamista Yhtiön tietokannasta kirjoittamalla osoitteeseen [sähköposti suojattu]

 

Muutokset tähän Privacy Policy

Yhtiö voi harkintansa mukaan päivittää tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Yhtiö rohkaisee asiakkaita tarkistamaan tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta pysyäkseen ajan tasalla siitä, kuinka Yritys auttaa suojaamaan keräämiään henkilötietoja. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että on Asiakkaan vastuulla tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja saada tieto muutoksista.

Lausuntomme

Tämä laadunvarmistuspolitiikka linjaa uskomme ja sitoutumisemme varmistaaksemme, että jatkuva laadun parantaminen on olennainen osa organisaatiotamme:

 

– Pyrimme jatkuvasti parantamaan työmme kaikkien osa-alueiden laatua osana määrätietoisuuttamme auttaa oppijoita saavuttamaan korkeimmat mahdolliset standardit.

– Laadunvarmistuspolitiikan tarkoituksena on varmistaa tällainen jatkuva parantaminen itsearviointiprosessin ja toimintasuunnitelman avulla.

– Laadunvarmistuspolitiikka ja siihen liittyvät menettelyt koskevat kaikkia työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Prosessin hallinta tapahtuu olemassa olevan organisaatiorakenteen kautta. Esimiehet aloittavat menettelyt, kokoavat ja sopivat itsearviointiraporteista ja toimintasuunnitelmista

– Laadunvarmistusmenettelyt rakentuvat säännölliseen itsearviointiprosessiin opettajien ja asiakkaiden palautteen lisäksi

– Menettelyillä edistetään aina kun se on tarkoituksenmukaista laatustandardien ja suoritusindikaattoreiden tunnistamista, joiden perusteella suorituskykyä voidaan mitata, arvioida ja parantaa, esimerkiksi OFSTED.

 

Vastuu toteutuksesta

– Koko henkilöstö (esimiehet, opettajat) on vastuussa laadunvarmistuspolitiikan toimeenpanosta

– Pääjohtajan vastuulla on varmistaa, että politiikkaa tarkistetaan vuosittain

– On kaikkien vastuulla osallistua myönteisesti tähän tarkasteluun ja varmistaa täytäntöönpano

 

Keskity laadunvarmistukseen

KURSSIEN SUUNNITTELU

– Kannustaa jatkuvasti parantamaan kaikkien opetus- ja oppimisohjelmien laatua, mikä tekee oppimisesta nautinnollista toimintaa ja sitä kautta lisää oppijan pysyvyyttä ja yksilöllisten oppimistavoitteiden saavuttamista

– Varmistaa tiukat, standardoidut ja johdonmukaiset arviointimenettelyt

-Seurata ja arvioida neuvonta-, opetus- ja opiskelijoiden edistymistä koko ajan

– Varmistetaan, että kurssimateriaalit, mukaan lukien suunnitellut oppimistulokset, tarkistetaan säännöllisesti, päivitetään ja parannetaan käyttämällä tarvittaessa opiskelijoiden ja opettajien palautetta ja että ne hankitaan ammattimaisilta ja arvostetuilta EFL-julkaisijoilta.

 

OPETTAJAT

– Varmistaa, että kaikki opettajat ovat EFL-koulutettuja ja että he puhuvat englantia äidinkielenään

– Seurata ja arvioida opettajien suoritus- ja kehitystarpeita säännöllisten sisäisten havaintojen avulla

– Seurata ja arvioida koulutuksen ja kehittämisen tehokkuutta opiskelijoiden vaatimuksiin ja korkeakoulun strategisiin tavoitteisiin nähden

 

OPPIJAT

– Kaikille Induktion oppijoille tiedotetaan laatustandardeista 

– Kaikki oppilaiden palaute analysoidaan ja toimitaan

– Kaikkien oppilaiden tiedostojen laatua arvioidaan jatkuvasti ja tarkasti

 

MENETTELY

– Laadunvalvontaprosessi edellyttää, että koko henkilöstö kokoontuu säännöllisesti arvioidakseen työtään, asettaakseen standardeja ja seuratakseen oppilaiden käsityksiä ja saavutuksia.

– Laadunvalvonta suoritetaan sovittujen kriteerien mukaisesti, jotka sisältävät suoritusindikaattoreita

– Katsausta tuetaan analysoimalla oppijoiden, opettajien ja kumppaneiden näkemyksiä ja käsityksiä, jotka on kerätty kyselylomakkeilla ja katsauskokouksissa

 

Näiden prosessien tulokset antavat tietoja:

  • Tiedottaa The Online English Language Schoolin itsearviointi- ja kehityssuunnitteluprosessista
  • Toimintasuunnitelmaan parantamiseksi
  • Korostaa asioita, jotka kaipaavat huomiota

 

Palaute tästä laadunarviointiprosessista johtuvista toimista välitetään koko henkilöstölle säännöllisissä ryhmä- ja/tai yksittäisissä kokouksissa.