Διαδικτυακά μαθήματα «English for Oil and Gas» με καταρτισμένο Βρετανό καθηγητή

Τα διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του τεχνικού προσωπικού σε τομείς ανάντη και κατάντη. Είτε είστε νέος στον κλάδο είτε είστε επαγγελματίας που εργάζεστε, θα μάθετε και θα εξασκήσετε τις ειδικές δεξιότητες Αγγλικών που απαιτούνται για να πληροίτε τα πρότυπα του κλάδου. Τα δικα σου διαδικτυακός καθηγητής αγγλικών θα προσαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος στις ανάγκες σας, εστιάζοντας στο συγκεκριμένο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τον κλάδο, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και θα περιλαμβάνει επίσης την Υγεία και την Ασφάλεια και τη γενική επιχειρηματική επικοινωνία.

 

 

Το σχολείο White Apple

Διαδικτυακοί γηγενείς καθηγητές Αγγλικών Λ

Κάντε κράτηση ΔΩΡΕΑΝ Demo μάθημα αγγλικών με την αξιολόγηση του επιπέδου σας και ένα εξατομικευμένο σχέδιο μελέτης

Έχετε ερωτήσεις; Ρωτήστε μακριά! Επικοινωνήστε με τη δασκάλα μας Natalie εδώ >>

Διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για Πετρέλαιο και Αέριο»: αποτελέσματα μαθημάτων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος θα μπορείτε:

– Μιλήστε αγγλικά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
– Εργαστείτε και κοινωνικοποιηθείτε σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
– Διαβάστε και κατανοήστε διαφορετικές μορφές τεχνικών και περιβαλλοντικών κειμένων
– Γράψτε σαφείς, καλά δομημένες επιστολές, προτάσεις και εκθέσεις
– Συμμετοχή σε συζητήσεις που σχετίζονται με την εργασία στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

 

Διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για Πετρέλαιο και Αέριο»: δείγμα αναλυτικού προγράμματος

– Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σήμερα: Εισαγωγές και χαιρετισμός, Μάθετε για τα αποθέματα πετρελαίου
– Ανακάλυψη: Πώς να διαχειριστείτε το χρόνο, Συζητώντας το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην περιοχή σας
– Υδρογονάνθρακες: Κάνοντας παρουσίαση, Εργασία χημικού πετρελαίου
– Εξερεύνηση: Ανταλλαγή απόψεων, συμφωνία, διαφωνία, εργασία τεχνικού εργαστηρίου γεωλογίας
– Διάτρηση: Συζήτηση επιλογών και υποβολή προτάσεων, εργασία καταγραφής ενσύρματου
- Την προστασία του περιβάλλοντος
– Παραγωγή: Ζητώντας και δίνοντας ενημερώσεις, Ενημερωθείτε για τη δουλειά ως διαχειριστής εγκατάστασης
– Διεργασίες διυλιστηρίων. Κατάντη κατανομή
– Διαχείριση έργου: Τρόπος αποτελεσματικής ανάθεσης, Παρακολούθηση προόδου, Οργάνωση έκθεσης, δουλειά διαχειριστή έργου
– Διαχείριση ασφάλειας και κινδύνου: Πώς να δίνετε προειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις, Πώς να μετράτε τον κίνδυνο, Εργασία μηχανικού ασφαλείας
– Μέλλον του κλάδου: Πώς να εργαστείτε σε μια ομάδα, Πώς να στείλετε μια συνοδευτική επιστολή, θέση εργασίας αναλυτή πετρελαίου και φυσικού αερίου
– Καριέρες στο Πετρέλαιο και το Αέριο