Διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για την Ενεργειακή Βιομηχανία» με καταρτισμένο Βρετανό καθηγητή

Τα διαδικτυακά μαθήματά μας «Αγγλικά για την Ενεργειακή Βιομηχανία» αφορούν τη γλώσσα και την επικοινωνία που σχετίζονται με μια σειρά δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, όπως οι διαδικασίες εξερεύνησης, εξόρυξης, διύλισης, μεταφοράς και εμπορίας προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα μάθετε αγγλικό λεξιλόγιο και ορολογία που συνδέονται με τη βασική διαδικασία και θα εξασκηθείτε στη χρήση αυτής της γλώσσας μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων επικοινωνίας με διαδικτυακός καθηγητής αγγλικών, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων, συζητήσεων, τεχνικής ανάγνωσης και τεχνικής γραφής.

Το σχολείο White Apple

Διαδικτυακοί γηγενείς καθηγητές Αγγλικών Λ

Κάντε κράτηση ΔΩΡΕΑΝ Demo μάθημα αγγλικών με την αξιολόγηση του επιπέδου σας και ένα εξατομικευμένο σχέδιο μελέτης

Έχετε ερωτήσεις; Ρωτήστε μακριά! Επικοινωνήστε με τη δασκάλα μας Natalie εδώ >>

Διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για την Ενεργειακή Βιομηχανία»: αποτελέσματα μαθημάτων

Στο τέλος αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

– Συζητήστε περιπτωσιολογικές μελέτες για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
– Αξιοποιήστε τις δεξιότητές σας στην παρουσίαση τεχνικών πληροφοριών στα αγγλικά που σχετίζονται με το
Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
– Αυξήστε την αυτοπεποίθησή σας όταν συναλλάσσεστε με πελάτες και συναδέλφους στα αγγλικά
– Γρήγορη παρακολούθηση της εξέλιξης της συνολικής σας ικανότητας στην αγγλική γλώσσα

Διαδικτυακά μαθήματα «Αγγλικά για την Ενεργειακή Βιομηχανία»: δείγμα ύλης

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Επιχείρηση:
– Καύσιμα και πηγές ενέργειας
– Τύποι σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
– Προμήθεια του πελάτη
– Προφίλ εταιρείας ενέργειας
– Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
– Το μέλλον της αγοράς φυσικού αερίου
Γλώσσα:
– Τηλέφωνο για πληροφορίες
– Διατύπωση απόψεων και (δια)συμφωνίας

Αγορές και πελάτες:
– Οικιστικοί, επαγγελματικοί και βιομηχανικοί πελάτες
– Προμήθεια βιομηχανικού πελάτη
– Βλάβη στην προσφορά
– Επιλογή πελάτη
– Παρατηρητές καταναλωτών
Γλώσσα:
– Περιγραφή τάσεων, εξελίξεων και συνεπειών
– Απάντηση σε επιστολές καταγγελίας
– Αντιμετώπιση καταγγελίας

Προστατεύοντας το περιβάλλον:
- Εξοικονόμησης ενέργειας
– Η εικόνα της ενεργειακής βιομηχανίας
– Τεχνικά μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης
– Το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος
– Εμπορία εκπομπών
Γλώσσα:
– Απάντηση σε προσκλήσεις
– Παρουσίαση

Το πυρηνικό ζήτημα:
– Εξελίξεις στην πυρηνική ενέργεια
– Η πυρηνική παραγωγική διαδικασία
– Θέματα ασφάλειας και ασφάλειας
– Επανεπεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
– Επιχειρήματα υπέρ και κατά της πυρηνικής ενέργειας
- Πυρηνική σύντηξη
Γλώσσα:
– Περιγραφή μιας διαδικασίας
– Προεδρία συνεδρίασης

Επενδυτικά σχέδια:
– Συγχωνεύσεις και εξαγορές
– Αναλύσεις SWOT
– Οικονομικά έγγραφα
– Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
– Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα
– Αποεπένδυση
Γλώσσα:
– Συζήτηση σε συνάντηση

Το μέλλον της ενέργειας:
– Μελλοντική παραγωγή, ζήτηση και προσφορά
– Τμήματα και οι λειτουργίες τους
– Η κυψέλη καυσίμου
– Η οικονομία του υδρογόνου
– Έλλειψη οράματος στον κλάδο της ενέργειας
Γλώσσα:
– Σύνταξη εκθέσεων