Hjem / Vores politikker

The White Apple Company leverer live online engelskundervisningstjenester til deres kunder. White Apple Company, i det følgende benævnt virksomheden, vil være engageret i en kontrakt om at afholde online-engelskundervisning til den enkelte og virksomhedskunder (i det følgende - kunden) som beskrevet på www.thewhiteapple.com

VILKÅR OG DEFINITIONER

Definitioner behandles i henhold til deres art og indhold af denne kontrakt. Nedenfor er en liste over disse definitioner:

1.1. Tjenester: Online sprogundervisning via internettet

1.2. Lektioner: Varigheden af ​​en typisk enkelt lektion er 25 minutter, en dobbelt lektion er 50 minutter, en tredobbelt lektion er 75 minutter. Lektionens varighed er underlagt kundens krav

ACCEPT AF KONTRAKT

2.1. Teksten i denne kontrakt er et åbent offentligt tilbud

2.2. Kundens accept af denne kontrakt betyder, at de fuldt ud har accepteret alle vilkårene i denne kontrakt

GENERELLE BESTEMMELSER

3.1. Kontrakten kræver ikke nødvendigvis en underskrift og stempel fra parterne, mens den bevarer fuld kraft og virkning

EMNE

4.1. I overensstemmelse med vilkårene i denne kontrakt accepterer virksomheden at levere tjenester til kunden i form af online sproglektioner med kunden via internettet og ved hjælp af forskellige virtuelle klasseværelsesplatforme

4.2. Metode og format for onlinetimerne bestemmes af virksomheden under hensyntagen til de oplysninger, som kunden har givet før og i løbet af lektionerne

PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Selskabet er forpligtet til:

5.1. Levere tjenester specificeret i afsnit 4.1. af denne kontrakt til kunden korrekt i overensstemmelse med vilkårene i denne kontrakt

5.2. Ikke at videregive fortrolige oplysninger og data leveret af kunden i forbindelse med udførelsen af ​​denne kontrakt

Selskabet har ret til:

5.3. Til udførelse af denne kontrakt skal du medbringe fuldt kvalificerede fagfolk inden for de videnområder, der kræves for en vellykket implementering af tjenesterne

5.4. Kræv en fuld forudbetaling fra kunden for tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i denne kontrakt

5.4.1. Virksomheden forbeholder sig retten til at overvåge og video/lydoptage lektionerne til trænings- og marketingformål. Hvis kunder ikke ønsker, at en sådan optagelse finder sted, skal de straks informere virksomheden ved at sende en e-mail til [e-mail beskyttet]

Kunden er forpligtet til:

5.5. At betale virksomheden omkostningerne til tjenester på den måde og inden for de frister, der er fastsat i vilkår og betingelser i denne kontrakt

5.6. At give virksomheden alle de oplysninger og data, der er nødvendige for at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt

5.7. Ikke at afsløre fortrolige oplysninger og andre data leveret af virksomheden i forbindelse med udførelsen af ​​denne kontrakt

Kunden har ret til:

5.8. Kræv, at virksomheden opfylder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt i tide og med den rette kvalitet

5.9. Nægt at overholde vilkårene i denne kontrakt i tilfælde af, at virksomheden ikke har påbegyndt opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til denne kontrakt

SERVICEVILKÅR OG UDSÆTTELSE AF LEKTIONER

6.1. Virksomheden gennemfører online lektioner i overensstemmelse med et skema, der er bekræftet af Kunden

6.2. Kunden har ret til at omplanlægge deres almindelige en-til-en lektion til et andet tidspunkt, men er forpligtet til at underrette virksomheden ved at sende en e-mail 24 timer før den planlagte lektion. I dette tilfælde anses lektionen for udsat. For sent afbud, hvor der gives mindre end 24 timers varsel, opkræves fuldt lektionsgebyr.

6.3. Hvis kunden ikke loggede ind på deres planlagte lektion, vil læreren forblive online og i de følgende 10 minutter forsøge at kontakte kunden via e-mail eller WhatsApp. Hvis Kunden stadig er utilgængelig, anses lektionen herefter for no show/missed for Kundens regning.

6.4. Hvis Kunden ikke inden for 10 minutter efter undervisningens starttidspunkt modtager et opkald fra underviseren, skal de straks kontakte Virksomheden pr. [e-mail beskyttet]

6.5 Gruppeklasser Vilkår og betingelser:

~ For at aflyse en undervisning skal Kunden give læreren to dages varsel skriftligt

~ Gebyrer for gruppekurser kan ikke refunderes, men forudbetalingen kan bruges til andre gruppekurser booket inden for en måned, med forbehold for et administrationsgebyr på GBP 160.00 hvis der er mindre end 10 lektioner tilbage, og GBP 280.00 for 10+ lektioner.

6.6 Virksomheden er ikke ansvarlig for tekniske vanskeligheder eller tab af forbindelse på Kundens side.

SYSTEMKRAV

7.1. Alle klasser foregår på Zoom. Kunder kan tjekke Zoom-systemkravene på www.zoom.us

OMKOSTNINGER OG BETALINGER

8.1. Prisen for tjenester og betalingsmetoder er offentliggjort online på www.thewhiteapple.com

8.2. Betalingstjenester i henhold til denne kontrakt skal udføres på grundlag af en fuld forudbetaling og i overensstemmelse med denne kontrakt, mindst 2 arbejdsdage før en planlagt lektion for en-til-en-lektioner og 3 uger for gruppelektioner.

8.3. Undervisningsgebyrer kan variere afhængigt af markedssituationen og offentliggøres på Selskabets hjemmeside. Virksomheden kan ikke ændre prisen på købte tjenester for en bestemt kunde, hvis de allerede har accepteret vilkårene i denne kontrakt og har foretaget en betalingsinstruks i overensstemmelse med denne kontrakt

8.4. Betalingstidspunktet er, når midler modtages af virksomheden

8.5. Kunden er eneansvarlig for nøjagtigheden af ​​foretagne betalinger

8.6. Bankgebyrer for overførsel af penge betales af kunden

8.7. Gebyrer for lektioner, som allerede er taget af Kunden, i henhold til lektionsloggen, refunderes ikke. Kunden har ret til at stoppe individuelle lektioner på ethvert tidspunkt, og anmode om den resterende forudbetaling tilbagebetalt ved at kontakte Virksomhedens Kundeservice på [e-mail beskyttet] (se s. 9.1.)

AFBESTILLINGER OG REFUSION

9.1. Kunden kan til enhver tid aflyse sit individuelle (en-til-en) kursus. Midlerne til eventuelle ubrugte lektioner i det forudbetalte kursus kan returneres efter kundens skriftlige anmodning foretaget via e-mail [e-mail beskyttet] inden for en måned fra tidspunktet for deres sidste lektion, minus et administrationsgebyr på GBP 60.00 hvis der er mindre end 20 enkeltlektioner tilbage, og GBP 90.00 for 20+ enkeltlektioner. Tilbagebetalinger behandles inden for 5 arbejdsdage, til den oprindelige betalingsmetode for kort og Paypal-transaktioner, og via Paypal, hvis den oprindelige betaling blev foretaget via en bankoverførsel.

FORCE MAJEURE

10.1. I tilfælde af force majeure (i den fortolkning, som er vedtaget af Voldgiftsrettens praksis i Handelskammeret), der udelukker eller hindrer gennemførelsen af ​​dette mål i traktaten, har parterne ingen gensidige krav, og hver part påtager sig sin egen risiko og følgerne af disse omstændigheder

KUNDESERVICE OG KLAGEPROCEDURE

11.1. Tvister og uenigheder, der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres ved forhandlinger mellem parterne i denne kontrakt. Virksomheden sigter mod at levere en effektiv service til alle kunder og partnere i Storbritannien og i udlandet. Hvis du er utilfreds med standarden for service, som du har modtaget fra virksomheden, kan du kontakte [e-mail beskyttet]

11.2. Sådan indgiver du en klage: med hensyn til dine lektioner/fremskridt i kurset, tal med din lærer, forklar dine bekymringer og diskuter mulige løsninger. Hvis du ikke er tilfreds med løsningen, eller hvis din klage er relateret til betalinger, bedes du kontakte [e-mail beskyttet]. Alle klager vil modtage svar inden for 3 hverdage.

HANDELSDISKRIMINERING

12.1. Når en kunde har identificeret arten af ​​deres handicap, har virksomheden ansvaret for at give dem rimelige tilpasninger, for at gøre det muligt for dem at få adgang til deres valg.

Efter en indledende konsultation med virksomhedens leder, hvor kunden har mulighed for at diskutere deres specifikke behov og krav, oprettes en personlig læringsplan, der omfatter eventuelle nødvendige justeringer for at give kunden mulighed for at føle sig støttet og sikker i at få adgang til virksomhedens tjenester og gennemføre deres online sprogkursus.

Særlige bestemmelser for kunder med indlæringsvanskeligheder kan omfatte forlængelse af deadlines, samarbejde med kunden for at støtte dem i at få adgang til hjælpesoftware og/eller matche kunden med en lærer, der har den nødvendige viden og bevidsthed om netop den indlæringsvanskelighed, samt om de ressourcer, der er til rådighed for at facilitere kundens fremskridt og udvikling i forløbet. Kursusmaterialer kan også være designet til at imødekomme kunder med indlæringsvanskeligheder, fx softwareprodukter, der læser tekst højt, til kunder med synshandicap, ændringer i materialernes grafik og design, så de passer til behovene hos ordblinde elever mv.

Alle bestræbelser vil blive gjort, og alle ressourcer vil blive opbrugt af virksomheden for at sikre, at alle kunder har retfærdige og lige muligheder for adgang til virksomhedens tjenester, en klar forståelse af vilkår og betingelser og behandles på en ikke-diskriminerende måde.

KONTRAKTENS VILKÅR

13.1. Denne traktat – et tilbud træder i kraft ved accept af kunden og fortsætter, indtil parterne opfylder deres forpligtelser. Datoen for accept er datoen for kundens betaling for virksomhedens tjenester

13.2. Denne kontrakt forbliver i kraft i tilfælde af ændringer i parternes detaljer, ændringer i deres konstituerende dokumenter, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af ejeren.

I overensstemmelse med Data Protection Act 1998 vil vi kun bruge de oplysninger, som vi indsamler om dig lovligt. Vi indsamler oplysninger om dig for at kunne behandle din ordre effektivt og levere servicen til dig.

 

Kundens krav til indsamling af personlige data

Virksomheden har brug for at kende Kundens grundlæggende Persondata for at kunne tilbyde dem tjenester i overensstemmelse med Virksomhedens Vilkår og Betingelser. Virksomheden indsamler kun data på tidspunktet for booking af live online sprogkurser, og accepterer Kunders tilmelding til nyhedsbrevet eller indsendelse af engelske placeringsprøver, når det anses for at være "nødvendigt", hvilket ikke er et krav for at se virksomhedens hjemmeside.

Kun data, der er væsentlige til ovennævnte formål, indhentes, og klienter gøres fuldt ud opmærksomme på formålene med at indsamle sådanne data. Kunder har altid mulighed for at anmode om at få deres personlige data fjernet fra vores filer ved at sende en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige [e-mail beskyttet]

De data, som virksomheden skal indsamle til behandling Demo Lektionsbestillingsformular inkluderer og er begrænset til fulde navn, land/by, e-mail-adresse, fødselsdato, telefonnummer, engelsk niveau og tilgængelighed for Demo lektion og et fremtidigt kursus.

Virksomheden kan også indsamle data, der er væsentlige med henblik på at sikre sikre betalingsfaciliteter via Paypal, men kun når kunden har bekræftet et antal lektioner og tidsplan. Disse data er begrænset til Paypal e-mailadresse. Paypal e-mailadresse bruges kun af virksomhedens ledelse med henblik på fakturering til klienten, og er sikkert gemt på en harddisk og ikke tilgængelig for tredjeparter. Ingen kundes data indsamles af virksomheden, hvis betalingen formidles via et sikkert SagePay online betalingssystem.

Ved at indsende deres e-mail og navn til placeringstestresultaterne og ved at indsende en Demo Lektionsbestillingsformular, klienter tilmelder sig automatisk et nyhedsbrev - men kan til enhver tid framelde sig. Personlige data indsamlet med det formål at tilmelde sig vores nyhedsbrev før den 25. maj 2018 vil dog ikke blive brugt, medmindre kunden har tilmeldt sig.

Der indsamles ingen oplysninger fra en kunde, som virksomheden kan anerkende som værende en "sårbar person" uden at vurdere, hvad deres forståelsesniveau kan være. Hvis virksomheden erkender, at kunden kan være en "sårbar person", vil virksomheden tage skridt til at sikre, at der er en forståelse af formålet med at indsamle specifikke personoplysninger, og at der ikke deles unødvendige oplysninger.

Eventuelle oplysninger  indsamlet direkte fra enhver person under 18 år, og alle data, der indsamles i forbindelse med en sådan person, vil blive udført med en forælder/værges samtykke. Data vedr  person og hans/hendes forældre opbevares derefter sikkert på kundens brugerprofil på onlineplatformens sikre server, på virksomhedens harddiske og på en sikker e-mail-server.

Data vedrørende virksomhedens lærere og direktører indsamles med henblik på rekruttering og inkluderer kandidaters CV'er, deres navn, kontaktoplysninger, kvalifikationer, erhvervserfaring og færdigheder, der er relevante for jobbet. Efter rekruttering er de eneste andre personlige data, der indsamles fra de succesfulde kandidater, deres bankoplysninger, som bruges med det formål at betale lærere for de lektioner, de har leveret. Disse data kan gemmes på virksomhedens harddiske og på en sikker e-mail-server.

Virksomheden vil overvåge og video/lydoptage lektionerne til trænings- og overvågningsformål. Hvis kunderne ikke ønsker, at en optagelse finder sted, skal de straks informere virksomheden ved at sende en e-mail til [e-mail beskyttet]

Virksomheden engagerer sig ikke i tredjepartsannoncering.

 

Hvordan virksomheden holder oplysningerne sikre

Virksomheden er forpligtet til at sikre, at kundernes oplysninger er sikre. For at forhindre uautoriseret adgang eller offentliggørelse har virksomheden indført passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer til at beskytte og sikre de oplysninger, som virksomheden indsamler online.

 

Hvor virksomheden opbevarer oplysningerne

Bestillingsformularen, der indeholder Kundens Personoplysninger, modtages elektronisk direkte til en sikker e-mail-server og opbevares på virksomhedens sikre harddisk.

Kundens personlige data deles mellem virksomheden og virksomhedens undervisere og ledelsesteamet via en sikker e-mail-tjeneste, og alt personale har tilstrækkelig uddannelse og kendskab til procedurerne for at holde personlige data sikre.

Ingen af ​​oplysningerne vedrørende Persondata deles med tredjeparter, uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.

Kunders personlige data, såsom fulde navn, e-mailadresse, placering, tilgængelighed, niveau på engelsk, statusrapporter, lektionsrapporter og placeringstestresultater kan  gemt på Kundernes brugerprofil på onlineplatformens  sikker server, på virksomhedens harddiske og på en sikker e-mail-server.

Data vedrørende Virksomhedens undervisere og direktører opbevares sikkert  på deres brugerprofil på onlineplatformens sikre server, på virksomhedens harddiske og sikre e-mailserver.

 

Hvor længe virksomheden opbevarer oplysningerne

Virksomheden er  krævet i henhold til britisk skattelovgivning for at opbevare kundens grundlæggende personlige data (kundens navn, e-mailadresse og detaljer vedrørende engelsk niveau og progression) samt oplysninger om lærere (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, tidligere ansættelseshistorik og uddannelse) i minimum 6 år, hvorefter de vil blive destrueret. Kundeoplysninger, som virksomheden bruger efter den 25. maj 2018 til markedsføringsformål, vil blive opbevaret, indtil kunden meddeler os, at de ikke længere ønsker at modtage disse oplysninger, og fravælger at modtage nyhedsbreve eller e-mails [e-mail beskyttet]

 

Hvad  Selskabet vil også gerne gøre med oplysningerne

Virksomheden kræver Kunders personlige oplysninger for at forstå Kundens behov og give Kunderne en bedre service, og især af følgende årsager:

  • Intern registrering
  • Virksomheden kan bruge oplysningerne til at forbedre deres produkter og tjenester
  • Virksomheden kan med jævne mellemrum sende salgsfremmende e-mails om nye produkter, særlige tilbud eller anden information, som virksomheden mener, at kunderne kan finde interessant ved at bruge den e-mailadresse, som kunderne har oplyst.
  • Fra tid til anden kan virksomheden også bruge kundernes oplysninger til at kontakte dem til markedsundersøgelsesformål. Virksomheden må kun kontakte dem via e-mail
  • Virksomheden kan bruge oplysningerne til at tilpasse hjemmesiden i henhold til kundernes interesser

Hvis kunden ikke er tilfreds med, at kundens oplysninger bliver brugt til noget af ovenstående, skal de kontakte vores databeskyttelsesansvarlige at [e-mail beskyttet]

 

Hvordan virksomheden bruger cookies:

En cookie er en lille fil, som beder om tilladelse til at blive placeret på klientens computers harddisk. Når en klient accepterer, tilføjes filen, og cookien hjælper med at analysere webstedstrafik eller lader klienter vide, hvornår de besøger et bestemt websted. Cookies gør det muligt for virksomhedens applikationer at reagere på en klient som enkeltperson. Virksomhedens applikation kan skræddersy dens drift til kundens behov, kan lide og antipatier ved at indsamle og huske oplysninger om klienters præferencer.

Virksomheden bruger trafiklog-cookies til at identificere, hvilke sider der bliver brugt. Dette hjælper med at analysere data om virksomhedens sidetrafik og forbedre virksomhedens hjemmeside for at skræddersy den til kundernes behov. Virksomheden bruger kun disse oplysninger til statistiske analyseformål, og derefter fjernes dataene fra systemet.

Overordnet set hjælper cookies virksomheden med at give kunderne en bedre hjemmeside ved at overvåge, hvilke sider kunderne finder nyttige. En cookie giver på ingen måde virksomheden adgang til klienters computer eller nogen anden information om dem, bortset fra de data, de vælger at dele.

Kunder kan vælge at acceptere eller afvise cookies. De fleste webstedsbrowsere accepterer automatisk cookies, men klienter kan normalt ændre deres browserindstillinger for at afvise cookies, hvis de foretrækker det. Dette kan forhindre dem i at udnytte webstedet fuldt ud.

Virksomheden bruger Google Analytics til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics genererer statistisk og anden information om hjemmesidebrug ved hjælp af cookies, som gemmes på brugernes computere. De oplysninger, der genereres vedrørende vores hjemmeside, bruges til at lave rapporter om brugen af ​​hjemmesiden. Google gemmer disse oplysninger. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.google.com/privacypolicy.html

 

Links til andre hjemmesider

Virksomhedens websted kan indeholde links, der gør det muligt for kunderne nemt at besøge andre websteder af interesse. Men når en kunde har brugt disse links til at forlade virksomhedens hjemmeside, skal de bemærke, at virksomheden ikke har nogen kontrol over den anden hjemmeside. Derfor kan virksomheden ikke være ansvarlig for beskyttelsen og privatlivets fred af nogen information, som klienter giver, mens de besøger sådanne websteder, og sådanne websteder er ikke underlagt denne fortrolighedserklæring. Kunder bør udvise forsigtighed og se på den fortrolighedserklæring, der gælder for det pågældende websted.

 

Kontrol af klientens personlige oplysninger

Kunder kan vælge at begrænse indsamlingen eller brugen af ​​deres personlige oplysninger på følgende måde:

Hvis de tidligere har accepteret, at virksomheden bruger deres personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan de til enhver tid ændre mening ved at sende en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige [e-mail beskyttet]

Virksomheden vil ikke sælge, distribuere eller lease kunders personlige oplysninger til tredjemand, medmindre det har kundens skriftlige tilladelse eller er forpligtet ved lov til at gøre det.

 

Kundens rettigheder

Hvis Kunden på noget tidspunkt mener, at de oplysninger, Virksomheden behandler om Kunden, er forkerte, vil Kunden  kan anmode om at se disse oplysninger og endda få dem rettet eller slettet ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver [e-mail beskyttet].

Hvis kunden ønsker at klage over, hvordan virksomheden har håndteret kundens personoplysninger, kan kunden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver hvem vil undersøge sagen.

Hvis kunden ikke er tilfreds med vores svar eller mener, at virksomheden behandler kundens personoplysninger i strid med loven, kan kunden klage til Information Commissioner's Office (ICO).

 

Hvad sker der, når kunden accepterer virksomhedens vilkår og betingelser

Ved at acceptere virksomhedens vilkår og betingelser giver kunderne deres samtykke til at blive kontaktet via e-mail eller telefon vedrørende tjenester, de har tilmeldt sig, og også andre produkter, som virksomheden mener kan være af interesse for kunden.

Kunder kan altid fravælge og bede om at få deres kontaktoplysninger fjernet fra virksomhedens database ved at skrive til [e-mail beskyttet]

 

Ændringer i denne Privacy Policy

Virksomheden kan til enhver tid opdatere denne fortrolighedspolitik. Virksomheden opfordrer kunder til ofte at tjekke fortrolighedspolitikken for eventuelle ændringer for at holde sig informeret om, hvordan virksomheden hjælper med at beskytte de personlige oplysninger, de indsamler. Klienten anerkender og accepterer, at det er kundens ansvar at gennemgå denne fortrolighedspolitik med jævne mellemrum og blive opmærksom på ændringer.

Vores erklæring

Denne kvalitetssikringspolitik beskriver vores overbevisning og forpligtelse til at sikre, at løbende kvalitetsforbedring er en integreret del af vores organisation:

 

– Vi vil sigte efter kontinuerlig forbedring af kvaliteten af ​​alle aspekter af vores arbejde som en del af vores beslutsomhed for at hjælpe eleverne med at opnå de højest mulige standarder

– Formålet med kvalitetssikringspolitikken er at sikre en sådan løbende forbedring gennem en proces med selvevaluering og handlingsplanlægning

– Kvalitetssikringspolitikken og tilhørende procedurer vil involvere alle medarbejdere og samarbejdspartnere. Ledelsen af ​​processen vil ske gennem den eksisterende organisationsstruktur. Ledere vil igangsætte procedurer, sammensætte og aftale selvevalueringsrapporter og handlingsplaner

– Kvalitetssikringsprocedurerne vil være baseret på en proces med regelmæssig selvevaluering, foruden feedback fra lærere og kunder

– Hvor det er relevant, vil procedurerne fremme identifikation af kvalitetsstandarder og præstationsindikatorer, som præstationer kan måles, evalueres og forbedres i forhold til, for eksempel OFSTED

 

Ansvar for implementering

– Alle medarbejdere (ledere, lærere) er ansvarlige for implementeringen af ​​kvalitetssikringspolitikken

– Det er den administrerende direktørs ansvar at sikre, at der sker en årlig revision af politikken

– Det er alles ansvar at engagere sig positivt i den gennemgang og sikre implementering

 

Fokus på kvalitetssikring

KURSUS DESIGN

– At tilskynde til løbende forbedringer i kvaliteten af ​​alle undervisnings- og læringsprogrammer og derved gøre læring til en fornøjelig aktivitet og derigennem øge elevfastholdelsen og opnåelsen af ​​individuelle læringsmål

– At sikre strenge, standardiserede og konsistente vurderingsprocedurer

- At overvåge og evaluere proceduren for rådgivning, undervisning og overvågning af elevernes fremskridt gennem deres tid

– For at sikre, at kursusmaterialer, herunder de tilsigtede læringsresultater, regelmæssigt gennemgås, opdateres og forbedres ved hjælp af feedback fra studerende og lærere efter behov, samt at de kommer fra professionelle og velrenommerede EFL-udgivere

 

LÆRERE

– At verificere, at alle lærere er EFL-uddannede og sikre, at de er britiske som modersmål

– At overvåge og evaluere lærernes præstations- og udviklingsbehov gennem regelmæssige interne observationer

– At overvåge og evaluere effektiviteten af ​​uddannelsen og udviklingen i forhold til elevernes krav og skolens strategiske mål

 

LÆRENDE

– Alle elever på induktion vil blive gjort opmærksomme på kvalitetsstandarderne 

– Al elevfeedback vil blive analyseret og reageret på

– Alle elevfiler vil løbende og strengt blive vurderet for kvalitet

 

PROCEDURE

– Kvalitetskontrolprocessen kræver, at alle medarbejdere mødes regelmæssigt for at gennemgå deres arbejde, fastsætte standarder og overvåge elevernes opfattelser og præstationer.

– Kvalitetskontrol vil blive udført i forhold til aftalte kriterier, som vil inkorporere præstationsindikatorer

– Gennemgangen vil blive understøttet af analyse af elevers, lærere og partneres synspunkter og opfattelse, indsamlet via spørgeskemaer og gennemgangsmøder

 

Resultatet af disse processer vil give oplysninger:

  • At informere om processen med The Online English Language Schools selvevaluering og udviklingsplanlægning
  • Til handlingsplan for forbedring
  • At fremhæve emner, der skal overvejes

 

Feedback på handlinger, der er resultatet af denne kvalitetsgennemgang, vil blive kommunikeret til alle medarbejdere via regelmæssige team- og/eller individuelle møder.